Stadsgedichtenwedstrijd 2018new

REGLEMENT STADSGEDICHTENWEDSTRIJD 2018

Ter gelegenheid van de 14e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad organiseert Stichting Poëtikos (organisator van de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad) in samenwerking met uitgeverij Kontrast te Oosterbeek de 7e Stadsgedichtenwedstrijd in successie.

U bent van harte uitgenodigd met uw niet eerder gepubliceerde Stadsgedicht(en) aan deze wedstrijd deel te nemen. De sluitingsdatum is 18 juni 2018. In dit reglement leest u waar uw inzending aan moet voldoen.

Stadsgedicht
Het ingezonden Stadsgedicht moet gaan over de bewoonde omgeving: een stad, dorp, buurt(schap) of streek. Het mag de eigen woonplaats als onderwerp hebben of een andere plaats naar keuze. Het kan over de stad of het dorp zelf gaan, of over een markant fenomeen of over een historische gebeurtenis die aan deze plaats verbonden is. Vereist is dat in het gedicht de gekozen plaats en/of de beleving van die plek centraal staat: de lezer moet de sfeer kunnen proeven.

Jury
Alle inzendingen zullen anoniem worden beoordeeld door een deskundige jury. De jury kijkt allereerst of het gedicht voldoet aan alle bepalingen in dit reglement en beoordeelt vervolgens op onder meer originaliteit, zeggingskracht en de inzet van poëtische middelen.

 

 

Prijzengeld
De prijswinnaars van de Stadsgedichtenwedstrijd worden door dichter en jurylid Ingmar Heytze bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van de Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 1 september 2018 in het Agora Theater in Lelystad.

Hieraan zijn de volgende prijzengelden verbonden:

Een eerste prijs van € 500,00
Een tweede prijs van € 250,00
Een derde prijs van € 100,00

Een selectie van de beste inzendingen zal worden opgenomen in de Stadsdichtersbundel 2018. Alle deelnemers aan de wedstrijd krijgen een exemplaar van deze bundel, ongeacht of het ingezonden gedicht is opgenomen in de bundel.

 

Regels voor deelname

Onderwerp
Het moet specifiek gaan om een STADSgedicht, waarin (de beleving van) een stad, dorp, buurt(schap), gebied of streek in Nederland of Vlaanderen centraal staat.

Niet eerder gepubliceerd werk
De ingezonden gedichten mogen op generlei wijze vóór 1 september 2018 gepubliceerd zijn. Indien blijkt dat dit wel zo is, wordt het gedicht uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Er volgt geen restitutie.

Taal
Het ingezonden gedicht moet geschreven zijn in de Nederlandse taal.

Maximale lengte van het gedicht
Maximaal 35 regels inclusief titel, witregels en eventuele toevoegingen.
Bij doorlopende gedichten zonder regelafbreking een bladspiegel aanhouden van ongeveer 95 x 180 mm.

Bestandstype en lettertype
Inzenden als tekstbestand (bijvoorbeeld in Word) in het lettertype Times New Roman 12 pts. Gebruik van kleur in het gedicht is niet mogelijk. Gebruik van vet en cursief alleen indien functioneel.

Maximaal aantal gedichten
Er mogen maximaal 3 gedichten per auteur worden ingezonden.

Sluitingsdatum
18 juni 2018

Inzending
Voor de sluitingsdatum per e-mail inzenden naar stadsgedicht@uitgeverijkontrast.nl onder vermelding van uw naam (en eventueel uw pseudoniem), adres en telefoonnummer.
Als u binnen een week niets van ons heeft gehoord, hebben wij uw inzending niet ontvangen. Neemt u in dat geval contact met ons op.
U krijgt automatisch een anoniem deelnamenummer toegewezen. De jury ontvangt uw inzending zonder uw persoonlijke gegevens.

Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 15,- per gedicht. U ontvangt als deelnemer per inzending 1 exemplaar van de bundel (ongeacht of het gedicht hierin is opgenomen) en een toegangskaartje voor het avondprogramma van de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad (inclusief 1 consumptie). Voor het inzenden van 2 gedichten betalen deelnemers €30,- en zij ontvangen hiervoor 2 bundels en 2 toegangskaarten, bij inzending van 3 gedichten is het bedrag €45,- en worden 3 bundels en 3 toegangskaarten verstrekt.

Om het avondprogramma te kunnen bijwonen, dient u zich wel vóór 20 augustus aan te melden door een e-mail te sturen naar stadsgedicht@uitgeverijkontrast.nl, onder vermelding van uw deelnamenummer, uw auteursnaam en de titel van het ingezonden gedicht.

 

Overige bepalingen

Uitgesloten van deelname zijn juryleden, leden van de organisatie.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met Stichting Poëtikos, de jury of de uitgever.

Auteursrechten
De auteur blijft volledig in het bezit van de auteursrechten van het ingezonden en/of geplaatste werk. Door deelname aan de wedstrijd geeft de auteur eenmalig de licentie voor publicatie in de stadsdichtersbundel 2018. De winnende gedichten en een nader door de jury te bepalen aantal gedichten mogen daarnaast in het kader van de wedstrijd op de website van Stichting Poëtikos en/of uitgeverij Kontrast worden geplaatst en tevens gebruikt worden voor de promotie van de publicatie. Verdere publicatie van het ingezonden en/of geplaatste werk na de eerder genoemde datum van 1 september 2018 staat de auteur geheel vrij.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender de volledige auteursrechten over het ingezonden werk te hebben en vrijwaart de Stichting Poëtikos en de uitgever voor claims van derden.

Uitgave naar aanleiding van de Stadsgedichtenwedstrijd 2018
Een selectie van de beste inzendingen zal worden gepubliceerd in de Stadsdichtersbundel 2018, waarin ook het werk van officieel benoemde Stadsdichters in Nederland en Vlaanderen is opgenomen. Alle deelnemers aan de wedstrijd ontvangen per ingezonden gedicht een gratis bundel. Daarnaast hebben deelnemers het recht om een of meerdere exemplaren van deze bundel met korting aan te schaffen, mits het gewenste aantal uiterlijk voor 12 augustus 2018 is besteld. Gelijktijdig met het bekendmaken van welke de gedichten die voor de Stadsdichtersbundel zijn geselecteerd, zal de uitgever de deelnemers hierover nader informeren. De bundel zal worden gepresenteerd tijdens het avondprogramma van de Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 1 september 2018 in het Agora Theater in Lelystad, waar dichter Ingmar Heytze een optreden zal verzorgen en Stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen zullen voordragen uit hun werk.
www.uitgeverijkontrast.nl/stadsgedichtenwedstrijd

 

stadsgedichtenwedstrijd 2018