Hartelijk dank voor uw deelname aan de door Stichting Poëtikos georganiseerde Stadsgedichtenwedstrijd 2019. De jury heeft alle inzendingen kritisch en met veel plezier gelezen en een selectie gemaakt. Via de link www.uitgeverijkontrast.nl/selectie-stadsgedichtenwedstrijd-2019 kunt u de lijst met geplaatste auteurs en geselecteerde gedichten inzien.

 

omslag stadsgedichtenbundel 2019

 

 

Ter gelegenheid van de 15e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad organiseert Stichting Poëtikos (organisator van de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad) in samenwerking met uitgeverij Kontrast te Oosterbeek de 8e Stadsgedichtenwedstrijd in successie.

U bent van harte uitgenodigd met uw niet eerder gepubliceerde Stadsgedicht(en) aan deze wedstrijd deel te nemen. De sluitingsdatum is 24 juni 2019. In dit reglement leest u waar uw inzending aan moet voldoen.

Stadsgedicht
Het ingezonden Stadsgedicht moet gaan over de bewoonde omgeving: een stad, dorp, buurt(schap) of streek. Het mag de eigen woonplaats als onderwerp hebben of een andere plaats naar keuze. Het kan over de stad of het dorp zelf gaan, of over een markant fenomeen, of over een al dan niet historische gebeurtenis die aan deze plaats verbonden is. Vereist is dat in het gedicht de gekozen plaats en/of de beleving van die plek centraal staat; de lezer moet de sfeer kunnen proeven.

Jury
Alle inzendingen zullen anoniem worden beoordeeld door een deskundige jury. De jury kijkt allereerst of het gedicht voldoet aan alle bepalingen in dit reglement en beoordeelt vervolgens op onder meer originaliteit, zeggingskracht en de inzet van poëtische middelen.

Prijzengeld
De prijswinnaars van de Stadsgedichtenwedstrijd worden door Dichter des Vaderlands Tsaed Bruinja bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van de Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 7 september 2019 in het Agora Theater in Lelystad.

Hieraan zijn de volgende prijzengelden verbonden:
Een eerste prijs van € 500,00
Een tweede prijs van € 250,00
Een derde prijs van € 100,00

Een selectie van de beste inzendingen zal worden opgenomen in de Stadsgedichtenbundel 2019. Alle deelnemers aan de wedstrijd krijgen een exemplaar van deze bundel, ongeacht of het gedicht is opgenomen in de bundel.

Regels voor deelname:

Onderwerp
Het moet specifiek gaan om een STADSgedicht, waarin (de beleving van) een stad, dorp, buurt(schap), gebied of streek in Nederland of Vlaanderen centraal staat.

Niet eerder gepubliceerd werk
De ingezonden gedichten mogen op generlei wijze vóór 7 september 2019 gepubliceerd zijn. Indien blijkt dat dit wel zo is wordt het gedicht uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Er volgt geen restitutie.

Taal
Het ingezonden gedicht moet geschreven zijn in de Nederlandse taal.

Maximale lengte van het gedicht
Maximaal 35 regels inclusief titel, witregels en eventuele toevoegingen.
Bij doorlopende gedichten zonder regelafbreking een bladspiegel aanhouden van ongeveer 95 x 180 mm.

Bestandstype en lettertype
Inzenden als tekstbestand (bijvoorbeeld in Word) in het lettertype Times New Roman 12 pts. Gebruik van kleur in het gedicht is niet mogelijk. Gebruik van vet en cursief alleen indien functioneel.

Maximaal aantal gedichten
Er mogen maximaal 3 gedichten per auteur worden ingezonden.

Sluitingsdatum
24 juni 2019

Inzending
Uw bijdrage kunt u voor de sluitingsdatum per e-mail inzenden naar stadsgedicht@uitgeverijkontrast.nl onder vermelding van uw naam (en eventueel uw pseudoniem), adres en telefoonnummer.
Als u binnen een week niets van ons heeft gehoord, hebben wij uw inzending niet ontvangen. Neemt u in dat geval contact met ons op.

U krijgt automatisch een anoniem deelnamenummer toegewezen. De jury ontvangt uw inzending zonder uw persoonlijke gegevens.

Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 15,- per gedicht. U ontvangt als deelnemer per inzending 1 exemplaar van de bundel (ongeacht of het gedicht hierin is opgenomen) en een toegangskaartje voor het avondprogramma van de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad (inclusief 1 consumptie). Voor het inzenden van 2 gedichten betalen deelnemers €30,- en zij ontvangen hiervoor 2 bundels en 2 toegangskaarten, bij inzending van 3 gedichten is het bedrag €45,- en worden 3 bundels en 3 toegangskaarten verstrekt.

Om het avondprogramma te kunnen bijwonen, dient u zich wel vóór 26 augustus aan te melden door een e-mail te sturen naar stadsgedicht@uitgeverijkontrast.nl, onder vermelding van uw deelnamenummer, uw auteursnaam en de titel van het ingezonden gedicht.

Overige bepalingen:

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met Stichting Poëtikos, de jury of de uitgever.

Uitgesloten van deelname
Uitgesloten van deelname aan de wedstrijd zijn de huidige officieel benoemde Stads- en Dorpsdichters, de juryleden en leden van de organisatie.

Auteursrechten
De auteur blijft volledig in het bezit van de auteursrechten van het ingezonden en/of geplaatste werk. Door deelname aan de wedstrijd geeft de auteur eenmalig de licentie voor de publicatie die naar aanleiding van de wedstrijd ontstaat. De winnende gedichten en een nader door de jury te bepalen aantal gedichten mogen daarnaast in het kader van de wedstrijd op de website van Stichting Poëtikos en/of uitgeverij Kontrast worden geplaatst en tevens gebruikt worden voor de promotie van de publicatie. Verdere publicatie van het ingezonden en/of geplaatste werk na de eerder genoemde datum van 7 september 2019 staat de auteur geheel vrij.
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender de volledige auteursrechten over het ingezonden werk te hebben en vrijwaart de Stichting Poëtikos en de uitgever voor claims van derden.
Uitgave naar aanleiding van de Stadsgedichtenwedstrijd 2019
Een selectie van de beste inzendingen zal worden gepubliceerd in de Stadsgedichtenbundel 2019, waarin ook het werk van officieel benoemde Stadsdichters in Nederland en Vlaanderen is opgenomen. Alle deelnemers aan de wedstrijd ontvangen per ingezonden gedicht een gratis bundel. Daarnaast hebben deelnemers het recht om een of meerdere exemplaren van deze bundel met korting aan te schaffen, mits het gewenste aantal uiterlijk voor 19 augustus 2019 is besteld. Gelijktijdig met de bekendmaking van de gedichten die voor de bundel zijn geselecteerd, zal de uitgever de deelnemers nader informeren over de bestelmogelijkheden.
De bundel zal worden gepresenteerd tijdens het avondprogramma van de Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 7 september 2019 in het Agora Theater in Lelystad, waar Dichter des Vaderlands Tsaed Bruinja een optreden zal verzorgen en Stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen zullen voordragen uit hun werk.

Indien u geen gedicht inzendt, maar toch de Stadsgedichtenbundel 2019 wilt ontvangen of het avondprogramma van de Nationale Stadsdichtersdag wilt bijwonen, dan kunt u contact opnemen met uitgeverij Kontrast via stadsgedicht@uitgeverijkontrast.nl of 026 3337975.

www.uitgeverijkontrast.nl/stadsgedichtenwedstrijd

NEW poster stadsgedichtenwedstrijd 2019-10http://www.uitgeverijkontrast.nl/stadsgedichtenwedstrijd/