Stadsgedichtenwedstrijd 2017

 

afbeelding stadsgedichtenwedstrijd 2017Ter gelegenheid van de 13e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad organiseert Stichting Poëtikos (organisator van de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad) in samenwerking met uitgeverij Kontrast te Oosterbeek de 6e Stadsgedichtenwedstrijd in successie.
U bent van harte uitgenodigd met uw niet eerder gepubliceerde Stadsgedicht(en) aan deze wedstrijd deel te nemen. De sluitingsdatum is 16 juni 2017. In dit reglement leest u waar uw inzending aan moet voldoen.


Stadsgedicht
Het ingezonden Stadsgedicht moet gaan over de bewoonde omgeving: een stad, dorp, buurt(schap) of streek. Het mag de eigen woonplaats als onderwerp hebben of een andere plaats naar keuze. Het kan over de stad of dorp zelf gaan, of over een markant fenomeen, of over een al dan niet historische gebeurtenis die aan deze plaats verbonden is. Vereist is dat in het gedicht de gekozen plaats en/of de beleving van die plek centraal staat; de lezer moet de sfeer kunnen proeven.

Jury
Alle inzendingen zullen anoniem door een deskundige jury worden beoordeeld. De jury kijkt allereerst of het gedicht voldoet aan alle bepalingen in dit reglement en beoordeelt vervolgens op o.a. originaliteit, zeggingskracht en de inzet van poëtische middelen.

Prijzengeld
De prijswinnaars van de Stadsgedichtenwedstrijd worden bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van de 13e Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 2 september 2017 in het Agora Theater in Lelystad.
Hieraan zijn de volgende prijzengelden verbonden:

Een eerste prijs van € 500,00
Een tweede prijs van € 250,00
Een derde prijs van € 100,00

Regels voor deelname

Onderwerp
Het moet specifiek gaan om een STADSgedicht, waarin (de beleving van) een stad, dorp, buurt(schap), gebied of streek centraal staat.

Niet eerder gepubliceerd werk
De ingezonden gedichten mogen op generlei wijze vóór 2 september 2017 gepubliceerd zijn. Indien blijkt dat dit wel zo is wordt het gedicht uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Er volgt geen restitutie.

Taal
Het ingezonden gedicht moet geschreven zijn in de Nederlandse taal.

Maximale lengte van het gedicht
Maximaal 35 regels inclusief titel, witregels en eventuele toevoegingen.
Bij doorlopende gedichten zonder regelafbreking een bladspiegel aanhouden van ongeveer A5-formaat.

Bestandstype en lettertype
Inzenden als tekstbestand (bijvoorbeeld in Word) in het lettertype Times New Roman 12 pts. Gebruik van kleur in het gedicht is niet mogelijk. Gebruik van vet en cursief alleen indien functioneel.

Maximaal aantal gedichten
Er mogen maximaal 4 gedichten per auteur worden ingezonden.

Sluitingsdatum
16 juni 2017

Inzending
Voor de sluitingsdatum per e-mail inzenden naar info@denationalestadsdichtersdag.nl onder vermelding van uw naam (en eventueel uw pseudoniem), adres en telefoonnummer.
Als u binnen een week niets van ons heeft gehoord, hebben wij uw inzending niet ontvangen. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 15.00 voor 1 of 2 gedichten, of €30,00 voor 3 of 4 gedichten. Bij de bevestiging van ontvangst van uw inzending wordt u geïnformeerd over de wijze van betaling.
Bij voldoende deelname wordt er een avondprogramma georganiseerd in het Agora Theater in Lelystad op 2 september 2017. Als deelnemer aan de wedstrijd met 1 of 2 gedichten krijgt u gratis toegang voor 1 persoon tot dit avondprogramma, bij deelname met 3 of 4 gedichten voor 2 personen. U dient dan wel uiterlijk 20 augustus 2017 door te geven dat u het avondprogramma wilt bijwonen. Dit kan per e-mail aan info@denationalestadsdichtersdag.nl – onder vermelding van de u toegezonden SG-nummer(s), uw auteursnaam en titel van het ingezonden gedicht.

Overige bepalingen

Uitgesloten van deelname zijn juryleden, leden van de organisatie.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met Stichting Poëtikos, de jury of de uitgever.

Over de auteursrechten:
De auteur blijft volledig in het bezit van de auteursrechten van het ingezonden en/of geplaatste werk. Door deelname aan de wedstrijd geeft de auteur uitsluitend en eenmalig de licentie voor de publicatie die naar aanleiding van de wedstrijd ontstaat. De winnende gedichten en een nader door de jury te bepalen aantal gedichten mogen daarnaast in het kader van de wedstrijd op de website van Stichting Poëtikos en/of uitgeverij Kontrast worden geplaatst en tevens gebruikt worden voor de promotie van de publicatie. Verdere publicatie van het ingezonden en/of geplaatste werk na de eerder genoemde datum van 2 september 2017 staat de auteur geheel vrij.
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender de volledige auteursrechten over het ingezonden werk te hebben en vrijwaart de Stichting Poëtikos en de uitgever voor claims van derden.

Uitgave naar aanleiding van de Stadsgedichtenwedstrijd 2017:
De intentie is om – afhankelijk van de kwaliteit – de beste 120 tot 240 gedichten te publiceren in een dichtbundel, uit te geven door uitgeverij Kontrast. Alle gepubliceerde dichters ontvangen gratis een bundel. Alle deelnemers hebben het recht om een of meerdere exemplaren van deze bundel met korting aan te schaffen, mits men het gewenste aantal uiterlijk voor de door de uitgever bepaalde datum is besteld. Gelijktijdig met het bekendmaken van welke gedichten voor de dichtbundel zijn geselecteerd zal de uitgever de deelnemers hierover nader informeren. De bundel zal worden gepresenteerd tijdens het avondprogramma van de 13e Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 2 september 2017 in het Agora Theater in Lelystad. De uitgever heeft het recht om bij onvoldoende deelname en afname de uitgave van de bundel te annuleren.

Reacties zijn gesloten.