STADSGEDICHTENWEDSTRIJD 2014 – Inzenden tot en met 8 juli 2014

Ter gelegenheid van de 10e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad organiseert de Stichting Poëtikos, organisator van de Nationale Stadsdichtersdag, in samenwerking met Uitgeverij Kontrast te Oosterbeek de 3e Stadsgedichtenwedstrijd in successie.

Het Stadsgedicht mag als onderwerp de eigen woonplaats hebben of een andere plaats in Nederland of België. Het kan over de stad of dorp zelf gaan of over een markant fenomeen, of over een al dan niet historische gebeurtenis die aan deze plaats verbonden is .

Prijzengeld

Een eerste prijs van € 500,00

Een tweede prijs van € 250,00

Een derde prijs van € 100,00

De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van de 10e Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 6 september 2014 in het Agora Theater in Lelystad.

Taal waarin het ingezonden gedicht geschreven moet zijn:
De Nederlandse taal.
Lettertype van het ingezonden gedicht
Times New Roman 12 pts.
Maximale lengte gedicht
Maximaal 35 regels inclusief titel, witregels en eventuele toevoegingen.
Minimaal aantal gedichten per deelnemer
2 gedichten.
Maximaal aantal gedichten per deelnemer
4 gedichten.
Inzending gedichten:
Insturen per e-mail onder vermelding Stadsgedicht NSD2014, met bijvoeging van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur.
De inzending(en) moet(en) uiterlijk 8 juli 2014 gestuurd worden naar
stadsgedichten2014@uitgeverijkontrast.nl onder vermelding van naam (en eventueel pseudoniem), adres en telefoonnummer. Als u binnen een week niets van ons hoort, hebben wij uw inzending niet ontvangen. Neemt u in dat geval contact met ons op.
Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 15.00 per 2 gedichten, of €30,00 voor drie of vier gedichten. Er mogen maximaal 4 gedichten per auteur worden ingezonden. Bij de bevestiging van ontvangst van uw inzending wordt u geïnformeerd over de wijze van betaling. De deelnamekosten per 2 ingezonden gedichten zijn inclusief toegang voor 1 persoon tot het avondprogramma in het Agora Theater in Lelystad op 6 september 2014. Aanvang: 20.00 uur. U dient dan wel uiterlijk 24 augustus 2014 per e-mail aan mail@denationalestadsdichtersdag.nl onder vermelding van uw auteursnaam en titel van het ingezonden gedicht aan te geven dat u het avondprogramma wilt bijwonen.
Sluitingsdatum
8 juli 2014.
Jury
De  samenstelling van de jury zal in april 2014 bekend worden gemaakt. Het ingezonden werk wordt de jury zonder vermelding van de dichtersnaam/auteursnaam toegestuurd.

 Aanvullende regels
-De ingezonden gedichten mogen op generlei wijze vóór 1 september 2014 gepubliceerd zijn. Indien blijkt dat dit wel zo is wordt het gedicht uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Er volgt geen restitutie.
– Uitgesloten van deelname zijn juryleden, leden van de organisatie.
– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met de Stichting Poëtikos, de jury of de uitgever.
– Over de auteursrechten: De auteur blijft volledig in het bezit van de auteursrechten van het ingezonden en/of geplaatste werk. Door deelname aan de wedstrijd geeft de auteur uitsluitend en eenmalig de licentie voor de publicatie die naar aanleiding van de wedstrijd ontstaat. De winnende gedichten en een nader door de jury te bepalen aantal gedichten mogen daarnaast in het kader van de wedstrijd op de website van de Stichting Poëtikos en/of Uitgeverij Kontrast worden geplaatst en tevens gebruikt worden voor de promotie van de publicatie. Verdere publicatie van het ingezonden en/of geplaatste werk staat de auteur geheel vrij.
– Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender de volledige auteursrechten over het ingezonden werk te hebben en vrijwaart de Stichting Poëtikos en de uitgever voor claims van derden.

Intentie
De intentie is om de beste 200 gedichten te publiceren in een bijzondere gedichtenbundel, uit te geven door Uitgeverij Kontrast in Oosterbeek. Alle gepubliceerde dichters ontvangen gratis een bundel. Alle deelnemers hebben het recht om een of meerdere exemplaren van deze bundel met korting aan te schaffen mits men het gewenste aantal uiterlijk voor de door de uitgever bekend te maken datum heeft besteld. Gelijktijdig met de uitslag van de wedstrijd zal de uitgever de deelnemers hierover nader informeren. De bundel zal tijdens het avondprogramma van de 10e Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 6 september 2014 in het Agora Theater in Lelystad gepresenteerd worden. De uitgever heeft het recht om bij onvoldoende deelname en afname de uitgave van de bundel te annuleren.

 

Bundel Stadsgedichtenwedstrijd 2013 – Niet van baksteen

http://www.uitgeverijkontrast.nl/archive/products/nietvanbaksteen/

 

Bundel Stadsgedichtenwedstrijd 2012 – Stadsgeluiden

http://www.uitgeverijkontrast.nl/archive/products/stadsgeluiden/

 

 

Reacties zijn gesloten.