• € 15,00
  • Genre : Poëzie
  • Verschenen : 26-06-2015
  • ISBN : 978-94-90834-87-6
  • Bladzijden : 74
  • In Stock

In Deining rimpeling onderstroom verkent eilanddichter Gerda Posthumus via poëtische ordening en verdieping het gegeven

dat stad en eiland evenzeer met elkaar verbonden zijn door tegenstellingen als de getijdenstromen van een zee. Reizen tussen

eiland en land/stad vormt voor de bundel een thema. Van zeesirene tot stadssirene baant de bundel in zowel sonnetten als

in vrije verzen opnieuw een weg voor het mysterieus en dubbelzinnig taalspel dat de debuutbundel Zeisend Licht al karakteriseerde.

 

Gerda Posthumus (Groningen, 1960) woont op Vlieland. Voor die gemeente schrijft zij als eilanddichter minimaal zes gedichten

per jaar. Zij begeleidt eveneens Slauerhoffwandelingen op Vlieland en is lid van het vierledig vocaal ensemble Pad van 4. Haar

eerste bundel Zeisend Lichtverscheen in 2010. In 2012 schreef Daan Manneke op basis van fragmenten uit deze bundel het

koorwerk Sarabande voor Vlieland.